Kanał Wyżej
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej

TerminZałączniki
Kierownik DDPS.pdf
Klauzula.docx
Oświadczenie.docx
OświadczenieRODO.doc
Wyniki naboru.pdf


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Radca prawny
Nabór na wolne stanowisko - Pracownik socjalny
Nabór na wolne stanowiskio - Pracownik socjalny
Nabór na wolne stanowisko - Pracownik socjalny
Nabór na wolne stanowisko - Asystent rodziny
Nabór na wolne stanowisko - Pracownik socjalny
Ogłoszenie - ASYSTENT RODZINY ze znajomością języka ukraińskiego
Ogłoszenie - Kierownik Zespołu Projektów i Programów
Ogłoszenie - Asystent rodziny
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Zespołu Klubu Integracji Społecznej
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. finansowo-księgowych
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Starszy inspektor ds. administracyjnych
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. finansowo-księgowych
Nabór na wolne stanowisko - Starszy specjalista pracy socjalnej
Nabór na wolne stanowisko - Intendent
Nabór na wolne stanowisko - Pomoc kuchenna
Nabór na wolne stanowisko - Asystent rodziny za zanjomością języka ukraińskiego
Nabór na wolne stanowisko - Specjalista pracy socjalnej
Nabór na wolne stanowisko - Asystent rodziny
Nabór na wolne stanowisko Pracownik socjalny
Nabór na wolne stanowisko Konsultant ds. współpracy ze środowiskiem lokalnym
Nabór na wolne stanowisko Konsultant ds. doradztwa zawodowego
Nabór na wolne stanowisko Konsultant - Eurokoordynator
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Działu ds. Usług i Domów Pomocy Społecznej
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor ds. finansowo-księgowych
Nabór na wolne stanowisko Pracownik Socjalny
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Administrator Bezpieczeństwa Informacji
Nabór na wolne stanowisko - Psycholog
Nabór na wolne stanowisko Pracownik Socjalny
Nabór na wolne stanowisko Pracownik Socjalny
Nabór na wolne stanowisko pracownik socjalny
Nabór na wolne stanowisko Konsultant do spraw poradnictwa specjalistycznego
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Zespołu Pomocy Środowiskowej
Nabór na wolne stanowisko Konsultant - Eurokoordynator
Nabór na wolne stanowisko Konsultant - Eurokoordynator
Nabór na wolne stanowisko - Pomoc Kuchenna
Nabór na wolne stanowisko Pomoc Kuchenna
Nabór na wolne stanowisko Pomoc Kuchenna
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. administracyjnych
Nabór na wolne stanowisko Pomoc Kuchenna
Nabór na wolne stanowisko Pomoc kuchenna
Nabór na wolne stanowisko pracownik socjalny
Nabór na wolne stanowisko - Terapeuta
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Działu Projektów i Programów
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszy Inspektor Specjalista ds. Kadrowych
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Kierownik Zespołu Pomocy Środowiskowej
Nabór na wolne stanowisko Pomoc kuchenna
Nabór na wolne stanowisko Młodszy Asystent Rodziny
Nabór na wolne stanowisko Intendent
Nabór na wolne stanowisko pracownik socjalny
Nabór na wolne stanowisko Młodszy Asystent Rodziny
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Zastępca Głównego Księgowego
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracownik socjalny
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracownik socjalny
Nabór na wolne stanowisko pracownik socjalny
Nabór na wolne stanowisko Młodszy Asystent Rodziny
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Starszy inspektor ds. administracyjnych
Nabór na wolne stanowisko intendent
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej
Nabór na wolne stanowisko pracownik socjalny
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszy inspektor ds. administracyjnych
Nabór na wolne stanowisko Młodszy Asystent Rodziny
Nabór kandydatów na wolne stanowisko Instruktor terapii zajęciowej
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. administracyjnych
Nabór na wolne stanowisko psycholog
Nabór kandydatów na wolne stanowisko Konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego w KIS
Nabór na wolne stanowisko Młodszy Asystent Rodziny
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracownik socjalny
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępca Głównego Księgowego
Nabór kandydatów na wolne stanowisko konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze mł.informatyk informatyk st.informatyk
Nabór kandydatów na wolne stanowisko młodszy asystent rodziny
Nabór kandydatów na wolne stanowisko
42019
Nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze
Nabór na wolne stanowisko Konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego w Klubie Integracji Społecznej
Nabów na wolne stanowisko młodszy asystent rodziny
Nabór na wolne stanowisko pracownik socjalny
Nabór na wolne stanowisko konsultant - koordynator zespołu
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomoc kuchenna
Nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Zastępca Głownego Księgowego
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze Inspektor ds. zam. pub
Nabór kandydatów na wolne kierownicze stanowisko Urzędnicze Zastępca Głównego Księgowego
Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej
Kierownik Działu Pomocy Specjalistycznej
Stanowisko urzędnicze ds. realizacji świadczeń
Nabór kandydatów na wolne stanowisko - Pracownik socjalny
Stanowisko pracownika socjalnego ds. postępowań administracyjnych
Stanowisko Kierownik Zespołu Pomocy Środowiskowej
TERAPEUTA w Dziennym Domu Pomocy Społecznej ul. Paca 42
INSTRUKTOR TERAPII ZAJĘCIOWEJ w Dziennym Domu Pomocy Społecznej ul. Paca 42
Nabór kandydatów na wolne stanowiska - młodszy asystent rodziny
GŁÓWNY kSIĘGOWY
PRACOWNIK SOCJALNY DS. POSTEPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W PROJEKCIE „AKTYWNA RODZINA
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Główny Księgowy
Nabór kandydatów na wolne stanowiska - młodszy asystent rodziny
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. finansowo - księgowych
Nabór kandydatów na wolne stanowisko - Radca prawny
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi
Nabór na wolne stanowiska-Młodszy Asystent Rodziny
Nabór na wolne kierownicze stanowisko - Kierownik Działu Projektów Społecznych i Pomocy Specjalistycznej
Pracownik socjalny ds.postępowań administracyjnych w projekcie Aktywna Rodzina
Nabór na wolne stanowisko-Młodszy Asystent Rodziny
Nabór kandydatów na wolne stanowiska - Młodszy asystent rodziny
Nabór kandydatów na wolne stanowisko - Konsultant ds.współpracy z lokalnym środowiskiem
Nabór kandydatów na wolne stanowisko - Pracownik socjalny ds.postępowań administracyjnych w projekcie Aktywna Rodzina
Nabór kandydatów na wolne stanowisko - Konsultant ds.współpracy z lokalnym środowiskiem-
Nabór kandydatów na wolne stanowisko -pracownik socjalny
Nabór kandydatów na wolne stanowisko -pracownik socjalny
Nabór kandydatów na wolne stanowisko - pracownik socjalny do projektu Profesjonalni i Pomocni
Nabór kandydatów na wolne stanowisko -pracownik socjalny
Nabór na wolne stanowisko-Młodszy Asystent Rodziny
Nabór kandydatów na wolne stanowisko -Intendent
Nabór kandydatów na wolne stanowisko -instruktor terapii zajęciowej
Nabór kandydatów na wolne stanowisko -pracownik socjalny
Nabór kandydata na wolne stanowisko-terapeuta
Nabór kandydatów na stanowisko - pracownik ds.projektów i programów
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor inspektor starszy inspektor ds. realizacji świadczeń
Nabór kandydatówn awolne stanowisko młodszy asystent rodziny
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracownika socjalnego
Zastępca Głównego Księgowego
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracownik socjalny starszy pracownik socjalny specjalista pracy socjalnej starszy specjalista pracy socjalnej główny specjalista pracy socjalnej
Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracownika socjalnego
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze mł.informatyk informatyk st.informatyk
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze podinspektor inspektor st. inspektor ds realizacji świadczeń
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. obługi informatycznej
Nabór kandydatów na wolne stanowisko-konsultant ds. poradnictwa specjalistycznego
Nabór kandydatów na wolne stanowisko- pracownikd ds. usług opiekuńczych
Nabór kandydata na wolne stanowisko
Nabór kandydatów na stanowisko - pracownik ds.projektów i programów
Nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze mł.informatyk informatyk st.informatyk
Nabór kandydatów na stanowisko - pracownik ds.projektów i programów
Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Filii
Wynik naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze- Kierownik Zespołu Pomocy Środowiskowej
Wynik naboru na wolne stanowisko nie urzędnicze
Stanowisko urzędnicze ds. administracyjnych
Stanowisko pracownika socjalnego do projektu unijnego
Stanowisko urzędnicze ds. realizacji świadczeń
Stanowisko Radca Prawny
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze - radca prawny
Wynik naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej
stanowiska urzędnicze ds. zamówień publicznych
Wynik naboru na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych
stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych
Stanowiska urzędnicze ds. zamówień publicznych
Wynik naboru na stanowisko urzędnicze ds. finansowo-księgowych
Stanowisko urzędnicze ds. finansowo-księgowych
Rekrutacja 2015
Rekrutacja 2 2015
Ogłoszenie nr 2 Główny Księgowy
Kierownik Zespołu Pomocy Środowiskowej Filia nr 1 w Dziale Pomocy Środowikowej
Zastępca Głównego Księgowego
Stanowisko ds. Obsługi Kasowej i Księgowości
Główny Księgowy
Stanowisko ds. obsługi kasowej i księgowości
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Wynik naboru na wolne stanowisko urzędnicze
Wynik daboru wolne stanowisko urzędnicze
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Wersja standardowa