Kanał Wyżej
Zasady funkcjonowania
Tresc
Zasady funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, strukturę, podział kompetencji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi, a także ich zadania określa Regulamin organizacyjny wprowadzony przez Dyrektora Ośrodka zarządzeniem nr 8/2014 z dnia 24.06.2014 r. (zmieniony zarządzeniem nr 10/2017 z dnia 06.03.2017 r., zarządzeniem nr 13/2020 z dnia 20.07.2020 r., zarządzeniem nr 3/2022 z 24.02.2022 r.)Zalaczniki
 


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zasady funkcjonowania

Wersja standardowa