Kanał Wyżej
Gospodarka finansowa Ośrodka
Tresc
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.
Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.
Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.
Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Gospodarka finansowa Ośrodka

Wersja standardowa