Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Struktura własnościowa i majątek

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Gospodarka finansowa Ośrodka

 

Treść

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy jest jednostką budżetową w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych dla jednostek budżetowych.

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki.


Wprowadził BZMW/wmiaskiewicz 2009-07-30
Aktualizujący Rewers Paulina 2016-07-19
Zatwierdzający bzmw/izwierz 2016-07-21
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2016-07-21
Wersja standardowa