Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Zamówienia publiczne

Katalog wyżej: Menu Przedmiotowe

Lista artykułów:


Zamówienia publiczne

Zamówienia Publiczne
Treść

Aktualne postępowania przetargowe prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga -  Południe m.st. Warszawy znajdują się pod adresami:

 

http://www.ops-pragapoludnie.pl

 

http://ogłoszeniabzp.um.warszawa.pl

 

http://simap.europa.eu

 

http://www.portal.uzp.gov.pl

 


Wprowadził BZMW/wmiaskiewicz 2009-07-30
Aktualizujący Rewers Paulina 2016-07-20
Zatwierdzający bzmw/izwierz 2016-07-21
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2016-07-21
Wersja standardowa