Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - OPS Praga Południe > Menu Przedmiotowe > Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw > Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

  Drukuj
 

 

Treść

KORESPONDENCJA

 

Korespondencję należy składać w Sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul. Wiatraczna 11 od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00 - 16.00

lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej

Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy

ul. Wiatraczna 11

04-366 Warszawa

lub wysłać za pomocą poczty e-mail: sekretariat@ops-pragapoludnie.pl

 

O sposobie załatwienia sprawy Ośrodek powiadamia zainteresowanych pisemnie w terminach określonych w Kodeksie Postępowania Administracyjnego.

 

PRZYZNAWANIE I ODMOWA ŚWIADCZEŃ

 

Zgłoszenie dotyczące potrzeby udzielenia pomocy społecznej złożyć może w Ośrodku (odpowiednio do miejsca zamieszkania w Filii nr 1 przy ul. Wiatracznej 11  lub Filii nr 2 przy ul. Walecznych 59) osoba zainteresowana a także każda inna osoba lub instytucja, która wie o trudnej sytuacji osoby zgłaszanej. Zgłoszenie można złożyć drogą korespondencyjną, telefoniczną lub osobiście do pracownika socjalnego.

 

Podstawą do przyznania lub odmowy świadczeń pomocy społecznej jest wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc.

 

Wszystkie informacje uzyskane podczas wywiadu stanowią tajemnicę i mogą być wykorzystane jedynie dla potrzeb pomocy społecznej.

 

Osoby korzystające z pomocy społecznej zobowiązane są do współudziału w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji.

 

Decyzję o przyznaniu lub odmowie pomocy podejmuje Dyrektor Ośrodka lub Kierownik Filii. Jest ona wydawana w formie pisemnej. Decyzji w formie pisemnej nie wymaga przyznanie pomocy w formie pracy socjalnej lub poradnictwa specjalistycznego oraz niektóre formy pomocy rzeczowej (np. rozdawnictwo używanej odzieży i sprzętu).

 

SKARGI I WNIOSKI

 

W sprawach skarg i wniosków przyjmuje:

Dyrektor

w każdy poniedziałek od godz. 12.00 do godz. 15.00

 

 
 
Wprowadził BZMW/wmiaskiewicz 20-01-2009
Aktualizujący Rewers Paulina 15-03-2017
Zatwierdzający Rewers Paulina 15-03-2017
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-03-2017
Liczba odwiedzin: 3886